This page in English

Forskningsmiljö

Research Enabling an Active Life (REAL)

Forskningsmiljön REAL bedriver forskning i syfte att förebygga ohälsa och möjliggöra aktivitet och delaktighet för personer med sviktande funktion. Inom REAL finns tre forskargrupper samt en rad fristående forskningsprojekt.

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Marie Holmefur

Vetenskapsområden

  • Medicin

REAL är en tvärprofessionell miljö som består av forskare och doktorander vid Örebro universitet och Region Örebro Län som har sitt fokus på rehabilitering och habilitering. Forskningen sker i samverkan med representanter för andra universitet och regioner både inom Sverige, i Europa, Nordamerika och Australien. REAL:s forskning rör personer med varierande funktion i alla åldrar, och syftar till att öka kunskapen om såväl individ- som omgivningsrelaterade faktorer som påverkar möjligheten att vara delaktig i det dagliga livet. Sambandet mellan individ, aktivitet i dagligt liv och omgivning är central i många av REAL’s projekt. Avsikten är att forskningsresultaten ska kunna implementeras såväl i förebyggande som i rehabiliterande verksamhet och på individ-, grupp- och/eller samhällsnivå.

Inom REAL finns tre forskargrupper med specifika fokusområden:

  • Behandling vid Dysmeli och Amputation (TUMA)
  • Tidshantering och vardagsstruktur vid kognitiv nedsättning (TOVA)
  • Äldres vardag i eget boende
  • Ett antal fristående projekt

Forskningsprojekt