This page in English

Forskningsmiljö

Research Enabling an Active Life (REAL)

Forskningsmiljön REAL bedriver forskning i syfte att förebygga ohälsa och möjliggöra aktivitet och delaktighet för personer med sviktande funktion. Inom REAL finns fyra forskargrupper samt en rad fristående forskningsprojekt.

REALs logga

Forskargrupper

En stor urtavla.

TOVA

Tidshantering och vardags-struktur vid kognitiv nedsättning

Flicka trär pärla med armprotes.

TUMA

Behandling vid dysmeli eller amputation

Leende äldre kvinna. Foto: Edu Carvalho.

ÄLVA

Äldres hälsa, vård, vardagsliv och aktivitet

Fåglar som flyger över havet

PROMIT

Främjande av frihet och självständighet med teknik

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Marie Holmefur

Vetenskapsområden

  • Medicin

REAL är en tvärprofessionell miljö som består av forskare och doktorander vid Örebro universitet och Region Örebro Län som har sitt fokus på rehabilitering och habilitering. Forskningen sker i samverkan med representanter för andra universitet och regioner både inom Sverige, i Europa, Nordamerika och Australien. REAL:s forskning rör personer med varierande funktion i alla åldrar, och syftar till att öka kunskapen om såväl individ- som omgivningsrelaterade faktorer som påverkar möjligheten att vara delaktig i det dagliga livet. Sambandet mellan individ, aktivitet i dagligt liv och omgivning är central i många av REAL’s projekt. Avsikten är att forskningsresultaten ska kunna implementeras såväl i förebyggande som i rehabiliterande verksamhet och på individ-, grupp- och/eller samhällsnivå.

Inom REAL finns fyra forskargrupper med specifika fokusområden:

  • Behandling vid Dysmeli och Amputation (TUMA)
  • Tidshantering och vardagsstruktur vid kognitiv nedsättning (TOVA)
  • Äldres hälsa, vård, vardagsliv och aktivitet (ÄLVA)
  • Främjande av frihet och självständighet med teknik (PROMIT)
  • Ett antal fristående projekt

Forskningsprojekt

Pågående projekt