Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Forskningsmiljö

Research Enabling an Active Life (REAL)

Syftet med den forskning som bedrivs inom REAL är att bidra till kunskap om personer med funktionsnedsättning med fokus på aktivitet och delaktighet. REAL är ett nätverk av aktiva forskare i arbetsterapi och fysioterapi vid Örebro universitet och Region Örebro län. Nätverket är även öppet för forskare inom andra professioner.

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Marie Holmefur

Vetenskapsområden

  • Medicin

Fokus i forskningen inom REAL är att öka kunskapen om såväl individ- som omgivningsrelaterade faktorer som påverkar personer med funktionsnedsättning och deras möjligheter att vara aktiva i dagligt liv. Sambandet mellan individ, aktivitet i dagligt liv och omgivning utgör kärnan i forskningen. Centralt i forskningen är de grundläggande begreppen aktivitet och rörelse. Personer i olika åldrar med funktionsnedsättning på grund av olika sjukdomar eller skador utgör undersökningsgrupperna. Perspektiv från vårdprofessioner och anhöriga studeras också inom området. Forskningen har både kvalitativ och kvantitativ ansats, utgår från aktuella problem hos med personer med funktionsnedsättning. Avsikten är att forskningsresultaten ska kunna implementeras såväl i förebyggande som i rehabiliterande verksamhet och på individ-, grupp- och/eller samhällsnivå. För att utveckla forskningen till en sammanhållen miljö används WHO:s Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som gemensam struktur för forskningsmiljön enligt figur nedan.

Forskningsprojekt