Research Enabling an Active Life (REAL)

The 8th International Symposium on the Diabetic Foot

Gustav Jarl och hans forskarkollegor deltog 22-25 maj vid the 8th International Symposium on the Diabetic Foot i Haag.

Under konferensen gjorde gruppen en muntlig presentation och 9 postrar presenterades, varav en erhöll pris för andra bästa posterpresentation. Här presenterades även nya globala riktlinjer för behandling av diabetesfoten, där Gustav suttit med i en av arbetsgrupperna som tagit fram de nya riktlinjerna.