Research Enabling an Active Life (REAL)

Ahmed Amer spikade upp sin avhandling

Ahmed Amer spikar upp sin avhandling

Ahmed Amer spikade upp sin avhandling.

Ahmed Amer spikade i fredags upp sin avhandling "Cross-cultural adaptation and psychometric properties of two questionnaires for the assessment of occupational performance in children with disability - Children´s Hand-use Experience Qestionnaire (CHEQ) and Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)"  på avhandlingsträdet i Medicinska bibliotektet.

Disputationen äger rum fredagen 28 maj 2021, kl. 13.00. Länk för digitalt deltagande kommer att finnas här.