Research Enabling an Active Life (REAL)

Forskning om vårdens arkitektur presenterades vid Forte Talks 26-27 mars 2019

REAL-forskaren Cecilia Pettersson presenterade projektet ”Vad händer när vården flyttar hem” vid Forte Talks i Stockholm.

Projektet handlar om att dagens bostäder inte är utformade för att man ska kunna utföra vårdarbete i bostäderna samtidigt som den boende fortfarande ska kunna ha kvar sin personliga integritet i sin bostad. Syftet med projektet var att skapa kunskap om vad som sker konkret i situationer då vård ges till äldre personer i ordinärt boende.

Temat för Forte Talks 2019 var Välfärd för framtiden då förutsättningar för en långsiktigt hållbar välfärd diskuterades. Deltagare var forskare, politiker, beslutsfattare och andra aktörer.

https://fortetalks.se/