Research Enabling an Active Life (REAL)

Forskningsprojektet "Bostaden som arena för vård och omsorg" presenterat på Boverket

Cecilia Pettersson var tillsammans med Helle Wijk, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, inbjuden av Boverket för att presentera forskningsprojektet "Bostaden som arena för vård och omsorg".

I ett regeringsuppdrag har Boverket inom det övergripande uppdraget "Gestaltad Livsmiljö" fått uppdraget att särskilt stödja kvalitén inom vårdens miljöer.

Läs mer om Boverkets uppdrag här.