Research Enabling an Active Life (REAL)

Fortemedel till projekt om stöd till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning

REAL-forskaren Marie Holmefur ingår i en forskargrupp som under ledning av Thomas Strandberg vid Högskolan Dalarna har tilldelats 5,9 miljoner kronor från Forte för projektet ”Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd - Parenting Young Children - i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse”. Projektet är ett tvärprofessionellt samarbete över flera universitet och högskolor och löper över 4 år.