Research Enabling an Active Life (REAL)

Medel till internationellt projekt om mobilitet, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionedsättning

REAL-forskaren Cecilia Pettersson ingår en internationell forskargrupp och är medsökande i projektet “Towards Barrier-Free Communities: A Partnership for Improving Mobility, Access and Participation (MAP) Among People with Disabilities”. The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) i Kanada har beviljat 17 miljoner för det internationella tvärvetenskapliga projektet som löper över 7 år där Ben Mortenson vid University of British Columbia är projektledare.