Research Enabling an Active Life (REAL)

Medel till projekt om arbetsmiljö i ordinärt boende

REAL-forskaren Cecilia Pettersson har beviljats medel till i projektet ”Personalens erfarenheter och upplevelser av en säker arbetsmiljö i samband med  insatser i ordinärt boende under COVID-19 pandemin”. AFA Försäkring har beviljat drygt 800 000 kr. för projektet som kommer att starta i september och genomföras i samarbete med Helle Wijk vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.