Research Enabling an Active Life (REAL)

Ny docent i arbetsterapi

Foto av Cecilia Pettersson.

Cecilia Pettersson har antagits som docent i arbetsterapi vid Fakulteten för medicin och hälsa.

Cecilia Pettersson är leg. arbetsterapeut och biträdande lektor vid Institutionen för hälsovetenskaper på Örebro universitet. Cecilia undervisar på grund-och avancerad nivå i områden som rör äldre, delaktighet och tillgänglighet samt hjälpmedel. Hon handleder även studenter som skriver examensuppsatser. Cecilia har många års klinisk erfarenhet av rehabilitering och arbetsterapi.

Cecilias forskning kretsar kring åldrande, vårdens olika miljöer och vård av äldre personer i ordinärt boende. Hon är intresserad av möjligheter och hinder då vård ges i hemmet. Cecilia är också intresserad av tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer som använder förflyttningsmedel. Cecilia är för närvarande involverad i flera nationella och internationella tvärvetenskapliga projekt om mobilitet, hjälpmedel, vård i hemmet, re-ablement (vardagsrehabilitering) samt dagverksamheter för äldre.

Cecilia disputerade 2014 vid Lunds universitet med avhandlingen "Powered mobility device use: participation and accessibility".

Läs mer på Cecilias profilsida