This page in English

Research Enabling an Active Life (REAL)

Finansiärer


Region Örebro län 

Region Örebro län logotyp

Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet logotyp
 

Örebro universitet

 


Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond

 

 

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm

 

 

Stiftelsen Promobilia


Forte

 

Sunnerdahls Handikappfond

Stockholms Läns Landsting

Strokeförbundet

Karolinska institutet

Norrbacka Eugeniastiftelsen

Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen