This page in English

Forskargrupp

Äldres hälsa, vård, vardagsliv och aktivitet (ÄLVA)

Om gruppen

Gruppuppgifter

I forskargruppen Äldres hälsa, vård, vardagsliv och aktivitet (ÄLVA) studerar vi vilka utmaningar som möter äldre i dagens hälso- och sjukvård, och vilka svårigheter som möter äldre i vardagen. Vad kan vi göra för att förbättra livssituationen för äldre med sviktande funktion? I forskargruppen undersöker vi hur insatser inom medicin, omvårdnad, fysioterapi eller arbetsterapi kan stödja och underlätta för den åldrande personen i dennes vardagsliv.

 

Vi bedriver studier över hur olika boendeformer kan påverka tillfredsställelse med vardagsliv och aktiviteter; hur äldres kontakt med vården förändras vid en ny vårdform som tar större hänsyn till de äldres behov; och, vad det är som är svårt i vardagen, som gör att de äldre behöver upprepad slutenvård? För att studera svårigheter i vardagen hos äldre personer som lever i olika boendeformer behöver vi ha utvärderingsinstrument med god psykometrisk kvalitet. Ett projekt är därför validering av enkäten WHODAS 2.0.