This page in English

Forskningsprojekt

Olika vägar att åldras med tillfredsställelse i sitt hem

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2016 - 2021

Kontaktperson

Marie Holmefur

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I Sverige uppmuntras äldre personer att bo kvar i sina egna hem genom den så kallade Kvarboendeprincipen, vilken innefattar stöd från bl.a. hemvård och hemsjukvård. För de äldre personer i Sverige som inte vill bo kvar hemma, kan de enligt Socialtjänstlagen ansöka om att få flytta till ett så kallat vård- och omsorgsboende (vobo). Relaterat till kvarboendeprincipen har antalet vobo dock minskat de senaste decennierna, vilket medför att det i dagsläget kan finnas ont om platser och att kötiderna varierar från veckor till månader. Att äldre personer i Sverige dagligen ansöker om vobo, är en indikation på att kvarboendeprincipen inte kan tillgodose allas behov.
Forskningsprojektet "Olika vägar att åldras med tillfredsställelse i sitt hem" innefattar därför studier som ämnar identifiera vilka behov som påverkar att den äldre väljer att ansöka om vobo. För att i sin tur identifiera vilka förebyggande faktorer som skulle kunna möjliggöra att fler trivs bättre medan de bor kvar hemma. Projektet kommer resultera i en avhandling som avser att ge rekommenderade interventioner för vidare planering och satsning inom äldrevården.
En växande befolkningsgrupp av äldre kommer att ställa högre krav på samhället när det kommer till levnadsstandard, inklusive att åldras hemma. Att fastställa vad som påverkar de äldre personernas mående är därför av vikt både i dagsläget men även för framtiden, då allt fler av Sveriges befolkning blir äldre och lever längre.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet