This page in English

Forskningsprojekt

Myoelektrisk protes - användning och nytta av högteknologiska hjälpmedel

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2012 - 2021

Kontaktperson

Liselotte Hermansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det övergripande syftet med projektet är att studera användning av myoelektrisk protes, jämföra den med användning av två andra högteknologiska hjälpmedel, eldriven rullstol och elektroniska planeringshjälpmedel, samt studera vilken nytta en protes med fler grepp har för en persons möjlighet att leva ett aktivt och delaktigt liv.

Studie 1 och 2 utgörs av kvalitativa studier där användarna själva beskriver vad som påverkar användningen av myoelektrisk protes och eldriven rullstol.

Studie 3 är en enkätstudie med fokus på hinder för delaktighet och hjälpmedelsanvändning där användning av de tre högteknologiska hjälpmedlen jämförs.

Studie 4 är en interventionsstudie där effekten på aktivitetsutförande studeras hos personer som använder myoelektrisk  proteshand med flera grepp.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Gunnel Janeslätt, Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Dalarna
  • Helene Lidström, Linköpings universitet
  • Ingvor Pettersson,