Forskningsprojekt

Vardagsrehabilitering

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Arbetsterapeuter har tillsammans med andra professionella grupper och hemtjänstpersonal en viktig roll när det gäller vardagsrehabilitering för äldre. Vardagsrehabilitering diskuteras i olika sammanhang och i flera länder ökar intresset för denna typ av verksamhet.

Mer forskning behövs och den arbetsterapeutiska kompetensen har goda förutsättningar att bidra till nyskapande utveckling av hemtjänst och hemsjukvård.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Magnus Zingmark,
  • Maria Haak,