Research Enabling an Active Life (REAL)

Seminarium: pre-disputation Ahmed Amer, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

19 maj 2021 13:00 – 15:00 Digitalt via Zoom

Avhandlingens titel: "Cross-cultural adaptation and psychometric properties of two questionnaires for the assessment of occupational performance in children with disability - Children´s Hand-use Experience Qestionnaire (CHEQ) and Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)".

Presentatör: Ahmed Amer, doktorand.

Granskare: Carin Fredriksson, Lis Sjöberg, Marie Jönsson och Elin Karlsson.

Seminarieledare: Liselotte Hermansson.

Anmäl dig till seminariet här senast 16 maj så kommer manus samt Zoom-länk att skickas till dig före seminariet.