Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Forskningsmiljö

Research in Sport and Physical Activity (RISPA)

Syftet med den forskning som bedrivs inom miljön RISPA är att bidra till en bättre förståelse för medicinska och fysiologiska effekter av fysisk aktivitet och dess molekylära hälsomekanismer, samt att utveckla olika idrottsverksamheters praktik avseende hälsa, prestation, ledarskap, utbildning och lärande.

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Fawzi Kadi

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap
  • Medicin

Forskningsmiljön Research in Sport and Physical Activity (RISPA) är till avgörande delar kopplat till ämnet idrottsvetenskap vid Örebro universitet, men deltagare finns även från ämnet historia och medicinsk vetenskap. Samverkan sker också med andra ämnen inom HumUS, ILU samt IHM.

Verksamhetsområdet för miljön är till sin karaktär tvärvetenskapligt och kan definieras som studiet av fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Miljön är organiserad i två forskningsgrupper – Metabolism, Inflammation & Physical Activity (MIPA) respektive Social Science in Sport Research Group (SIS-RG). Miljön fokuserar därigenom dels på idrottsfysiologisk och medicinsk forskning om den friska och den sjuka kroppens anpassning till såväl inaktivitet som akut och långvarigt fysiskt arbete, dels samhälls- och utbildningsvetenskapliga aspekter av idrott inkluderandes idrottsdidaktiska, idrottspsykologiska samt idrottshistoriska frågeställningar och metoder.

Kontaktpersoner för forskningsmiljön är Fawzi Kadi och Mikael Quennerstedt.

Forskningsprojekt