This page in English

Forskningsmiljö

Research in Sport and Physical Activity (RISPA)

RISPA är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på idrott, fysisk aktivitet och rörelsekulturer såsom dans, friluftsliv och skolämnet idrott och hälsa.

Tre personer som springer i skymningen

EPSM

Exercise Physiology and Sport Medicine

ReShape

Research in sport, health and physical education

Hoppande människa

SMED

Didaktik i Idrott och hälsa

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Fawzi Kadi

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap
  • Medicin

Idrottsvetenskap är som ämne tvärvetenskapligt till sin karaktär och kan definieras som studiet av fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse.

Forskningsämnet idrottsvetenskap fokuserar vid Örebro universitet på idrottsfysiologisk forskning om kroppens anpassning till inaktivitet samt olika typer av kort- och långvarig fysisk aktivitet och träning vid både god hälsa och vid sjukdom. Ämnet fokuserar också på sociala, utbildningsvetenskapliga och sport management relaterade aspekter av idrott, inklusive didaktiska, sociologiska, psykologiska och historiska frågor och metoder inom idrottsvetenskap. Studieobjekt för forskning inom ämnesområdet inkluderar skolämnet idrott och hälsa, organiserad sport, idrott som fysisk träning och rekreation, lek, utomhusaktiviteter, fysisk prestation, samt fysisk träning som en viktig åtgärd när det gäller förebyggande, behandling och rehabilitering av olika patologiska tillstånd.

Inom ämnet erbjuds också program som är kopplade till forskningsskolorna UVD (Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik) och Forskarskolan idrott och hälsas didaktik.

Forskningsprojekt

Pågående projekt