This page in English

Forskningsmiljö

Research in Sport and Physical Activity (RISPA)

RISPA är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på idrott, fysisk aktivitet och rörelsekulturer såsom dans, friluftsliv och skolämnet idrott och hälsa.

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Fawzi Kadi

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap
  • Medicin

Forskningsmiljön Research in Sport and Physical Activity (RISPA) är till avgörande delar kopplat till ämnet idrottsvetenskap vid Örebro universitet, men deltagare finns även från andra ämnen inom institutionerna HumUS, MV samt HV.

Verksamhetsområdet för miljön är till sin karaktär tvärvetenskapligt och kan definieras som studiet av fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Miljön är organiserad i tre forskningsgrupper. Miljön fokuserar därigenom dels idrottsfysiologisk och medicinsk forskning om den friska och den sjuka kroppens anpassning till såväl inaktivitet som akut och långvarigt fysiskt arbete, dels samhälls- och utbildningsvetenskapliga aspekter av idrott och rörelse inkluderandes idrottsdidaktiska, idrottspsykologiska samt idrottshistoriska frågeställningar och metoder.

Forskningsprojekt