This page in English

Forskargrupp

ReShape - Research in sport, health and physical education

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskningsgruppen ReShape (Research in sport, health and physical education) vid Örebro universitet fokuserar på samhälls- och utbildningsvetenskapliga aspekter av idrott inkluderandes idrottsdidaktiska, idrottspsykologiska, folkhälsovetenskapliga samt idrottshistoriska frågeställningar och metoder. Undersökningsobjekt för studier är skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv.

 

Gruppen organiserar forskningsseminarier, ’pop-up-workshops’ och öppna presentationer.

 

ReShape är associerad med the International Socio-Cultural Research Group on Women’s Artistic Gymnastics (ISCWAG), ett nätverk av forskare som bedriver forskning på artistisk gymnastik. 

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Allmänna arvsfonden
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet