This page in English

Forskningsprojekt

RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! - en implementerings- och effektstudie av en metod för att stärka barns resiliens

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2016 - 2019

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Ett nytt pedagogiskt material har arbetats fram av forskare vid sex universitetet i Europa (däribland Örebro universitet) med syfte att stärka barn och ge dem verktyg att möta och hantera svåra situationer, det vill säga att stärka barns resiliens. Resiliens är ett begrepp som beskriver hur bra en individ är på att hantera kriser, förändringar och stress – utan att brytas ner av dem.

Materialet kommer nu att prövas genom en randomiserad studie av implementering och effekter med kontrollerade för- och eftermätningar. Barn i åldern 7-12 år kommer att delta inom skolor, och i barngrupper inom idéburna organisationer samt grupper inom socialtjänstens områden.  Projektet engagerar också föräldrar I arbetet med att stärka barns skyddsfaktorer. Studien kommer att ge svar på vilken betydelse RESCUR-materialet har för barns utveckling och psykiska hälsa.

Mer info på RESCUR:s hemsida.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Folkhälsomyndigheten

Samarbetspartners