This page in English

Forskningsprojekt

Samhällsvetenskaplig idrottsforskning

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Inom ramen för Samhällsvetenskaplig idrottsforskning fokuseras samhälls- och utbildningsvetenskapliga aspekter av idrott inkluderandes idrottsdidaktiska, idrottspsykologiska samt idrottshistoriska frågeställningar och metoder. Undersökningsobjekt för studier är skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv.

Forskare

Forskargrupper