This page in English

Forskningsmiljö

Urologisk Cancer

Urologisk cancer etablerades som en multidisciplinär forskningsmiljö vid Örebro Universitet under hösten 2013.

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Sabina Davidsson

Forskningsområden

  • Medicin
  • Urologi

Urologisk cancer etablerades som en multidisciplinär forskningsmiljö vid Örebro Universitet under hösten 2013. Forskningen inom urologisk cancer är transnationell och fokuserad på att genom ett omvårdnadsperspektiv, ett molekylärbiologiskt perspektiv samt genom kliniska studier, studera urologiska cancerformer så som prostatacancer, njurcancer, blåscancer och peniscancer. De övergripande frågeställningarna är hur vi kan förbättra diagnos, prognos, behandling och omvårdnad av patienter som drabbas av dessa cancerformer.
Forskningsmiljön har flera samarbetspartners, både nationellt och internationellt, med forskningssamverkan med flera svenska universitet samt med internationella forskargrupper ibland annat Holland, Italien, Tyskland, England, Irland, Island och USA. Forskargruppen för prostatacancer är även medlemmar i forskningsnätverket ToPCaP (www.topcapteam.org).

Extern samarbetspartner

Jessica CarlssonJonna Berggren FridfeldtNatyra Gashi

Margaretha ErikssonJan-Erik Johansson

Sven-Olof AnderssonDehaa Al-Rammahi

Marcin PopiolekLovisa StrålögaCarolina Widing