Är du ofta irriterad, arg eller frustrerad utan att visa det utåt?

Upplever du att din ilska utgör ett problem i din vardag? Vi undersöker i en forskningsstudie effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) som förmedlas via internet för dig mellan 18 och 75 år, som upplever svårigheter att hantera din ilska. Denna studie bedrivs av forskare vid Örebro
universitet och Karolinska institutet (KI).

Vem kan delta?

För att kunna delta i studien behöver du vara minst 18 år gammal och uppleva att du har problem med undertryckt ilska. Du kan inte delta i studien om du har en allvarlig sjukdom eller utövar våld.

Hur går det till?

Behandlingen genomförs via internet. Du får tillgång till ett behandlingsmaterial indelat i kapitel som noggrant beskriver olika verktyg och hur behandlingen går till steg för steg. Du kommer bland annat få lära dig att hantera och uttrycka ilska på ett hälsosammare vis och lära dig hur man kan hantera ilskna tankar. Totalt är behandlingen fyra veckor lång med självskattningsformulär som du kommer behöva svara på över internet både före, under och efter behandlingen.

Vill du vara med eller få mer information?

Du kan läsa mer om studien och även anmäla ditt intresse till studien via hemsidan

Du är också välkommen att kontakta psykolog/doktorand Johannes Larsson som kan nås på This is an email address eller telefonnummer 079-067 68 47 för mer information om studien.