Mobile Robotics and Olfaction labbet - filmer och dokumentation

DARKO projektpresentation

DARKO tar fram en ny generation av energieffektiva produktionsrobotar som klarar av en hög nivå av dynamiska rörelser. 

ILIAD på mässan Automatica

Tim Schreiter, student vid University of Chemnitz, fick möjligheten att delta forskningen om interaktion människa-robot vid Mobile Robotic and Olfaction-labbet vid Örebro Universitet. Forskningen är en del av ILIAD-projektet. Målet med projektet är att utveckla robotar som kan fungera jämsides med människor och interagera med dem.

ILIAD

ILIAD är ett EU-finansierat projekt intriktat på lagerlogistik. Målet med projektet är att finna ett sätt att använda robotar i lagerlokaler utan att behöva anpassa miljön vid lagret. Detta är en projektpresentation vid en demonstration i september, 2018.

Robot Spencer

KLM's resenärer testade roboten Spencer vid Amsterdams flygplats Schipol. Spencer hjälpte passagerarna att hitta rätt vid flygplatsen.

SmokeBot

SmokeBot var ett EU-finansierat forskningsprojekt med målet att skapa robotar för katastrofhjälp vid platser med dålig sikt.

För mer information, se http://www.smokebot.eu​

Musik: Slow Energy by Young Rich Pixies

Filmen skapad av: Lukas Silberbauer (taurob GmbH)