Forskningsprojekt

Pedagogiska vardagsprocesser inom den manliga elitfotbollen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Med utgångspunkt i hur den demokratiska styrningen ser ut i manliga elitfotbollsföreningar studeras på vilka sätt föreningarna och idrotten ur ett historiskt förändringsperspektiv skapar pedagogiska vardagsprocesser, som påverkar spelare, föreningsmedlemmar och åskådare. Teoretiskt anknyter projektet främst till Bourdieus kapitalbegrepp och till maktteorier. Projektet ingår i forskargruppen Idrott och demokrati.