This page in English

Forskningsprojekt

Aseptik och kolonisering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet har i syfte att studera hur snabbt rekoloniseringen av hudbakterier sker efter desinfektion med Klorhexidin sprit  5 mg/ml samt att studera om uppvärmd huddesinfektion (Klorhexidinsprit 5mg/ml) jämfört med rumstempererad huddesinfektion skiljer gällande bakterieavdödande effekt, hudtemperatur och patientens uppfattning av den samma samt att beskriva hur patienter upplever intraoperativ huddesinfektion och drapering. En en crossover studie på 10 försökspersoner har genomförts som grund för en prospektiv randomiserad experimentell klinisk studie på 220 patienter som i lokalbedövning genomgår implantation  av pacemaker, implantable cardioverter defibrillator eller cardiac resynchronization therapy. En powerberäkning utifrån noninferority design har beaktas. Utfallsvariabler är bakterieförekomst, hudtemperatur och uppfattning om huddesinfektionen. Sjuttio av patienterna kommer också att intervjuas postoperativt ang upplevelsen av huddesinfektionen och draperingen. Vidare ingår i projektet att undersöka om det  finns ett bakterieläckage från opertionssjuksköterskans händerna vid gränsytan mellan operationshandskens krage/manschett och rock.

 

Forskargrupper

Finansiärer

  • Capios Forskningsstiftelse
  • Nyckelfonden
  • Region Örebro Län