This page in English

Forskningsprojekt

Intraoperativ patientsäkerhet

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att beskriva hur organisationen, kontextuella faktorer och den personal som arbetar i dessa system samverkar och hur det påverkar patientsäkerheten. Målet är att öka patientsäkerheten och minska risken för potentiella tillbud som kan ske  för patienter som genomgår kirurgiska ingrepp.  I projektet ingår psykometriska, explorativa och kvalitativa studier.

Kontaktperson: Anna Ehrenberg

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna
  • Maria Unbeck, Danderyds sjukhus
  • Mirjam Ekstedt, Karolinska institutet