This page in English

Forskningsprojekt

Personer med Usher typ II och arbetsliv (projektet har slagits ihop med "Hälsa och ohälsa hos personer med Ushers syndrom"

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Att undersöka hur faktorer som utbildningsnivå, yrkesverksamhet och olika omgivningsfaktorer  samvarierar med upplevd psykisk och fysisk hälsa hos personer med Usher typ 2. Grunden utgör en stor forskningsdatabas med kliniska och genetiska under-sökningar. Fynd tillsammans med medicinska och genetiska bakgrundsfaktorer möjliggör att USher syndrom kan studeras utifrån ett biopsykosocialt perspektiv.

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Örjan Dahlström, Linköpings universitet