Forskningsprojekt

Inflammasoms-projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Denna information finns endast på engelska.

Forskare

Finansiärer

  • Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-års fond
  • Region Örebro Län
  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Anne Kelly, KS
  • Maria Lerm, Linköpings universitet
  • Olle Stendahl, Linköpings universitet
  • Per Eriksson, Linköpings universitet
  • Peter Söderkvist, Linköpings universitet