This page in English

Forskningsprojekt

Skatta dig frisk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningsidén i detta projekt är att integration av patientens egna preferenser (patient-reported outcomes, PROM) i kommunal vård- och omsorg i kombination med professionell kunskap leder till ökad hälsa och överlevnad hos äldre människor. Ett doktorandprojekt pågår i syfte att utveckla och testa en mobiltelefon/surfplatta där äldre personer skattar sin hälsa. En litteratur översikt, intervjuer med äldre, personal och experter har gjorts för att finna paramentrar för välbefinnande och hälsa. Resultatet har integrerats i ett interaktivt mobiltelefonsystem och pilottestats. Systemet testas nu av äldre personer i Halmstad under hösten 2014. En kontrollgrupp har rekryterats. Olika typer av utvärderingsmetoder används vilket innebär intervjuer både individuellt och i grupp och frågeformulär för statistiska jämförelser. Utvärderingen kommer att innefatta både äldre personer och personal.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet