This page in English

Forskningsprojekt

Optimal funktionalitet hos äldre

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I detta tvärprofessionella projekt pågår ett arbete för att definiera vad ”Optimal Funktionalitet” innebär för äldre personer. Grundantagandet är att hälsa och funktionsförmåga är grundläggande för betydelse av livskvalitet och behov av vård och omsorg för äldre personer. En första Review artikel över äldre personer subjektiva upplevelser av Optimal Funktionalitet är sammanställd och rapporterad. Arbetet fortsätter med analyser av data från fokusgrupper, enkätinsamlingar och användning av stegräknare, där äldre personer som bor i seniorboende, enskilt hem och äldre aktiva orienterare ingått. Flera studier är under planering för att få en djupare förståelse för vad optimal funktionalitet innebär under åldrandet.

Finansiärer

  • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare