Forskningsprojekt

Hanteringen av hot och våld i psykiatrisk slutenvård - Etik, bemötande och säkerhet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Bakgrund

Projektet utgår från att i forskning kring, och i de modeller som används för prevention, behöver säkerhetsfrågorna inom psykiatrisk slutenvård för vuxna ha en ökad uppmärksamhet kring värdefrågorna. Utgångspunkten är att ett gott förhållningssätt och säkerhetstänkande ger en trygg miljö för patienter och kan reducera antalet incidenter med hot och våld.

Syfte

Det övergripande syftet är att utveckla strategier för att förebygga och hantera hot och våld på ett effektivt sätt med ett etiskt förhållningssätt.

Material och metod

Studien är en multipel fallstudie där en enkät utifrån kritiska incident-tekniken, fokusgruppsintervjuer, individuella intervjuer samt platsbesök kommer att användas.

Aktuellt läge

Datainsamlingen har avslutats. Analys av data och manusskrivning pågår.

Projektansvarig: Lars Kjellin

Forskargrupper

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Samarbetspartners

  • Lars-Erik Warg, Örebro läns landsting