This page in English

Forskningsprojekt

Livsstil, Biomarkörer och tidig Ateroskleros (LBA-studien)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Anita Hurtig-Wennlöf

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vill du delta i ett forskningsprojekt om riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar?

Hjärt-kärlsjukdomar utgör en stor andel av de sjukdomar som drabbar människor idag och är den dominerande dödsorsaken i västvärlden.

Syftet med studien är att identifiera livsstilsfaktorer och biomarkörer som är involverade i utvecklingen av tidiga förändringar i kärlväggarna (ateroskleros) vilket på sikt kan leda till hjärt-kärlsjukdomar.

Att delta i forskningsprojektet innebär att man vid två tillfällen (ca två timmar total tid) med ca en veckas mellanrum får komma till Prismahuset på Örebro universitet och göra några undersökningar.

Inför det första besöket är det viktigt att man fastat i minst 6 timmar, vilket innebär att man inte får äta eller dricka något till frukost innan man kommer till undersökningen. Man ska inte heller ha genomfört någon hård fysisk aktivitet (tränat hårt) 6 timmar innan besöket. Direkt efter undersökningarna är avslutade erbjuds man en enklare frukost (te/kaffe och smörgås).

Vid det första besöket genomförs följande undersökningar (tidsåtgång ca 60 min):

 • Mätning av längd, vikt, midjemått och kroppsammansättning (impedansvåg)
 • Mätning av blodtryck
 • Ultraljudsundersökning av ett kärl i armen för att mäta kärlets förmåga till att vidgas vid ett ökat flöde
 • Blodprov (stick i armvecket) för analys av bl a blodfetter, inflammation och genetik
 • Frågeformulär bl a angående matvanor, hälsa och livskvalitet

Vid det första besöket delas även en accelerometer, en avancerad stegräknare, ut som du ska bära under en vecka för att mäta din vardagliga fysiska aktivitet. Accelerometern lämnas in vid ditt andra besök som ska ske ca en vecka efter det första besöket.

Inför det andra besöket är det bra om du har på dig bekväma kläder, t ex en t-shirt och ett par sköna byxor, för det andra besöket avslutas med ett cykeltest under ca 10-15 min och då kan man bli lite varm.

Vid det andra besöket genomförs följande undersökningar (tidsåtgång ca 75 min):

 • Test av handstyrka
 • Ultraljudsundersökning av ett kärl på halsen för att mäta kärlväggens tjocklek
 • Mätning av pulsvågor och pulsvågshastighet från artärer vid handled, hals och lår
 • Cykeltest för konditionsbedömning

I samband med undersökningarna får du som vill reda på dina resultat från t ex blodprover, blodtryck, konditionsbedömning, pulsvågshastighet, kroppsammansättning mm.

Är du icke-rökare mellan 18 och 25 år och intresserad av att delta i forskningsprojektet, vänligen gå in och boka dina tider för besök 1 respektive 2:

Boka tid
Bokningssystem från TimeCenter

(F.d. rökare och brukare av annan nikotinform kan delta. Du ska inte ha någon pågående sjukdom, ska kunna genomföra ett konditionsprov på testcykel samt fylla i frågeformulär på svenska).

Har du frågor som rör projektet så är du välkommen att vända dig till:

Projektkoordinator Ulrika Fernberg
This is an email address
019-30 30 54

Projektansvarig Anita Hurtig Wennlöf
This is an email address
019-30 38 16

Välkommen!

 

 

Forskargrupper

Finansiärer

 • AFA försäkringar

Samarbetspartners

 • Britt Marie Nygren,
 • Katya Matuseviek,