This page in English

Forskningsprojekt

Översättning och validering av Premature Infant Pain Profile - revised till nordiska språk

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till att översätta och validera the Premature Infant Pain Profile – revised (PIPP-R) för användning hos nyfödda barn i Sverige, Norge, Finland och Island och därmed göra det tillgängligt för forskning och kliniskt bruk.

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners