This page in English

Forskningsprojekt

Disaster Response for Recovery

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2014 - 2017

Kontaktperson

Annsofie Adolfsson

Forskningsämne

Naturkatastrofer orsakar varje år många dödsfall, skador och stort lidande, samtidigt som viktiga samhällsfunktioner och infrastruktur ofta förstörs helt eller delvis. I de här situationerna behövs katastrofanpassade, effektiva arbetssätt för att öka överlevnad och bidra till en bättre hälsa, både kroppsligt och psykiskt, hos de drabbade. I projektet undersöks människors akuta behov och hur man på ett effektivt sätt kan stödja återhämtningen hos överlevande efter svåra naturkatastrofer, bland annat genom att använda den nya metoden katastrofradio. Även sjukvårdspersonalens erfarenheter och behov samt nya metoder för att utvärdera effekten av katastrofinsatser för människors hälsa studeras.

Forskare

Samarbetspartners

  • Per Örtenwall, Göteborgs universitet