This page in English

Forskningsprojekt

Krisstöd vid särskilda händelser

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2014

Kontaktperson

Karin Hugelius

Forskningsämne

Människors reaktioner och behov vid kriser är ett angeläget område för många, däribland drabbade, personal och samhälle och forskning kring kriser och krisstöd har lett till en omfattande kunskapsutveckling under de senaste tio åren. I det här projektet har fokus varit den akuta fasen av en kris, och flera av studierna har handlat om hur stöd till drabbade och personal i den prehospitala sjukvården ser ut. I en studie kartlades krisstödsinsatser till akut- och ambulanspersonal. I en annan studerades ambulanschefers syn på krisstöd till ambulanspersonal och i en tredje studie studerades ambulanssjuksköterskors upplevelser av att stödja anhöriga efter självmord.

Forskare

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet

Samarbetspartners