This page in English

Forskningsprojekt

Aktivitet som terapeutiskt medel i arbetsterapi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet studeras hur begreppet aktivitet kan beskrivas dels som ett vardagsbegrepp dels som ett professionsbegrepp.  Vidare studeras aktivitet som terapeutiskt medel för personer med psykisk funktionsnedsättning och utifrån deras egna berättelser av att delta i arbetsterapi. Ytterligare studier ingår i projektet där ett frågeformulär, med frågor kring hur personer med psykisk funktionsnedsättning skattar sina upplevelser av att delta i aktivitetsbaserad intervention, utvecklas och prövas.

Finansiärer

  • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond (FSA)
  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Helena Lindstedt, Uppsala universitet
  • Marianne Carlsson, Uppsala universitet och Högskolan i Gävle