This page in English

Forskningsprojekt

Kompetens i operationssalen

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Kompetens har identifierats som en betydande del i sjuksköterskornas förmåga att utföra patientsäker vård, i detta fall inom operation och anestesi. Evidens visar på att det finns ett samband mellan kvalitén på den vård och omvårdnad som sjuksköterskor ger, behandlingsresultat och sjuksköterskans kvalifikationsnivå och kompetens. Lite uppmärksamhet har lagts vid att mäta påverkan av erfarenhet och utbildning på operations- och anestesisjuksköterskans uppfattningar om hans/hennes kompetens. Vidare finns kunskap om att människor med hög tilltro till sin egen förmåga (self efficacy) tycker om och genomför gärna utmaningar, sätter upp höga mål och håller fast vid dem. Tilltron på sin egen förmåga har en indirekt påverkan på livskvalitet.  Projektet syftar till att psykometriskt testa det Australienska instrumentet ”Perceived Perioperative Competence Scale” i en svensk population av operation- och anestesisjuksköterskor. Vidare att studera om det finns några skillnader mellan operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor samt om det finns något samband mellan kompetenes och self-efficacy (tilltro till sin egen förmåga).     

Forskare

Forskargrupper

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Brigid Gillespie, GRIFFITH UNIVERSITY