This page in English

Forskningsprojekt

Don't touch! - Pedagogical consequences of the "forbidden" body in Physical Education

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Marie Öhman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt är finansierat av Centrum för Idrottsforskning med 400.000 kronor per år i högst 4 år (2013-2016). Marie Öhman ansvarar för detta projekt och syftet med projektet är att undersöka det spänningsfält som uppstår mellan å ena sidan värnande av barns- och ungdomars säkerhet, trygghet och skydd från olika former av övergrepp i utbildningssammanhang, å andra sidan konsekvenser och möjliga risker med att en strävan efter skydd och värnande skulle kunna skapa en undervisningspraktik som saknar viktiga pedagogiska fysiska interaktioner.

Forskare

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning