This page in English

Forskningsprojekt

Teaching traditions and learning. Comparative didactic analysis of science education and physical education and health in Sweden, Switzerland and France.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Marie Öhman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet med 8,9 miljoner kronor för perioden 2013-2017 och leds av docent Jonas Almqvist vid Uppsala universitet. Det är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Örebro universitet, University of Geneva, University of Toulouse och University of Western Brittany. Syftet med projektet är att identifiera pedagogiska traditioner inom olika ämnen och analysera för-och nackdelar av varje tradition när det gäller elevers inlärning. Ett jämförande didaktiskt tillvägagångssätt kommer att användas: (i) undersökningar i fyra Svenska skolämnen - fysik, kemi, biologi och idrott och hälsa, (ii) jämförande studier inom dessa fyra ämnen mellan Sverige, Frankrike och Schweiz. Analyserna fokuserar vilken betydelse möten mellan lärare och elever har för lärande och för lärarens reflektioner och efterföljande undervisningsinsatser. Forskningsresultaten kommer att användas till att producera fortbildningsmaterial.

 

Forskare

Finansiärer

 • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

 • Chantal Amade-Escot, University of Toulouse
 • Dominique Forest, University of Western Bretagne
 • Emmanuelle Forest, University of Toulouse
 • Florence Ligozat, University of Geneva
 • Francia Leutenegger, University of Geneva
 • Gerard Sensevy, University of Western Bretagne
 • Jonas Almqvist, Uppsala universitet
 • Leif Östman, Uppsala universitet
 • Patrice Venturini, University of Toulouse
 • Per-Olof Wickman, Uppsala Universitet