This page in English

Forskningsprojekt

Att vara närstående till person som insjuknat i Guillain-Barrés syndrom

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Anette Forsberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Guillain-Barrés syndrom (GBS) innebär insjuknande i akut inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati. Närstående kan tänkas påverkas av det akuta insjuknandet men också av osäkerhet om framtiden. Ungefär 20% av patienter får kvarstående funktionsbegränsningar och det är inte känt hur detta påverkar närstående. Syftet är att undersöka närståendes upplevelser under sjukdomsförloppet vid GBS, under den akuta och rehabiliteringsfasen. Metod: Kvalitativ intervjustudie där 15 närstående har intervjuats. Tolkande innehållsanalys används för att analysera intervjuerna. Analys pågår.

Forskare

Finansiärer

  • Karolinska Institutet
  • Region Örebro Län