This page in English

Forskningsprojekt

Balans och fall vid multipel skleros: intervention, fördjupad kunskap och närstående perspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Anette Forsberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Multipel skleros (MS) är en autoimmun kronisk sjukdom i det centrala nervsystemet. Nedsatt balans och-gångförmåga är vanligt förekommande och av de mest betydande orsakerna till nedsatt livskvalitet. Fysioterapi är en väsentlig del av rehabiliteringen men för mer personer  med svårare sjukdomsbild finns begränsad evidens för effekt av träning. Risken för fall är  betydande men det finns motstridiga resultat om användning av gånghjälpmedel är riskfaktor  eller stödjande vid fallsituationer. Närståendes perspektiv vid fallsituationer är inte belyst. Syftet är att 1) i en regional multicenter, randomiserad kontrollerad studie  utvärdera om balansträning i grupp förbättrar gång- och balansförmåga och minskar fallrisk; 2) öka kunskapen om fall och  hjälpmedel genom intervjuer med personer som fallit; 3) undersöka genom intervjuer med  närstående hur vardagslivet ter sig när man lever med person som har risk för att falla.
Datainsamling pågår.