This page in English

Forskningsprojekt

Child injury prevention and economic analyses

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Skadeförebyggande arbete bland barn, inkluderat missbruksprevention, är en av de mest prioriterade frågorna i många länder. Program för säkerheten på och kring skolor har en viktig plats på agendan. Kvaliteten på vård, rehabilitering, samhällsstöd och politik är viktigt. Skadeförebyggande åtgärder och säkerhetsfrämjande program håller på att genomföras och utvärderas. Uppskattning av kostnader och utvärdering av projekten är viktigt.

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Daisuke Fujita, Kyoiku (Education) University
  • Aminur Rahman, Centre for Injury Prevention and Research, Bangladesh
  • Fazlur Rahman, Centre for Injury Prevention and Research, Bangladesh
  • Ming-Shinn Lee, National Donghwa University, Hualien
  • Shumei Wang, Fudan University, Shanghai