This page in English

Forskningsprojekt

Högt anbudspris - hög kvalitet? En empirisk analys av relationen mellan anbudspriser och bedömning av kvalitet i offentlig upphandling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2013 - 2015

Kontaktperson

Anders Lunander

Forskningsämne

Syftet med projektet är dels att närmare analysera vilket empiriskt samband som finns mellan lämnade priser och bedömd kvalitet i offentlig upphandling, dels att försöka förstå orsakerna bakom det observerade empiriska sambandet.
Det finns skäl att tro att sambandet mellan pris och kvalitet inte alltid kan förväntas vara positivt korrelerat. Projektet försöker att empiriskt testa olika hypoteser varför sambandet mellan pris och kvalitet i offentlig upphandling kan se olika ut.

 

Forskare

Finansiärer

  • Konkurrensverket