This page in English

Forskningsprojekt

Precursors of the IT nation: computer use and control in Swedish society, 1955-1985

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med detta forskningsprogram är att analysera hur svenska användare av datorer disponerar den nya tekniken för att utvidga sin kontroll över människor och aktiviteter 1955-1985 , en era som domineras av stora stordatorer. Vi betonar datoranvändning, i kontrast till den befintliga internationella och även den svenska historiska forskning som har ett stort fokus på datortillverkning. Datoranvändning är av betydelse för att förstå grunderna för den nuvarande informationsåldern, inte minst i en liten nation som Sverige, som ofta beskrivs som en framstående IT-nation, som saknar en stark inhemsk datorindustrin . Vi tror att det finns viktiga kontinuiteter, inte minst i form av kumulativa lärandeprocesser och traditioner av tidig tiiägnelse. Programmet är organiserat kring fyra delprojekt som behandlar datorisering av statsförvaltningen , den privata industrin, försvaret, och infrastrukturer.  Inom varje delprojekt genomförs fallstudier där specifika datorprojekt analyseras, främst relaterade till empiriskt material som skapats i dokumentationsprojektet " Från matematisk maskin till IT ".