This page in English

Forskningsprojekt

Where is the Critical in Literacy? Investigating literature education with Actor-Network Theory

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2013 - 2018

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Avhandlingsprojekt för Elin Sundström-Sjödin
Huvudhandledare: Ninni Wahlström, Linnéuniversitetet
Biträdande handledare: Johan Öhman och Greger Andersson

Mitt didaktiska huvudintresse ligger i undervisningens innehåll, främst kopplat till skönlitteratur och dess möjligheter att öppna upp för problematiserande frågor om annanhet och demokratisk fostran. Här utgår jag från idéer om narrativ föreställningsförmåga och kritiskt tänkande inspirerade bland annat av Martha C Nussbaum och Paulo Freire. Jag tar även fasta på Jan Thavenius undersökningar av kulturprojekt i skolan och hans idéer om den radikala estetiken. Jag vill i mitt arbete kritiskt undersöka hur användandet av skönlitteratur i skolan legitimeras och vilka föreställningar om konsekvenser det finns på policynivå och i skolverksamheten. Jag är även intresserad av till vem undervisningen riktas, hur elever konstrueras som lärande av skolan, samhället och sig själva, samt av vilka didaktiska konsekvenser sagda konstruktioner kan tänkas få.