This page in English

Forskningsprojekt

Elever på gränsen: Kunskapens organisering, likvärdighet och elevers lärande i ett kriteriebaserat betygssystem, en utvärdering av reformerna 1994 och 2011 med fokus på gränserna IG/G och Fx/E

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2014 - 2019

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Magnus Hultén (Projektledare, LiU) och Christian Lundahl har tillsammans med Anders Jönsson (HKR) och Alli Klapp (GU) fått medel av Vetenskapsrådet för det femåriga projektet ”Elever på gränsen: Kunskapens organisering, likvärdighet och elevers lärande i ett kriteriebaserat betygssystem, en utvärdering av reformerna 1994 och 2011 med fokus på gränserna IG/G och Fx/E”.

I projektet studeras vilka effekter gränser för godkända betyg får på kunskapssyn och elevprestationer i en mål- och resultatstyrd skola. Detta studeras ur tre olika perspektiv: formulerings-, medierings- och realiseringsarenans. Huvudfokus i analyserna kommer ligga på hur gränsen för godkänd prestation värderats, behandlats och diskuterats på dessa olika arenor och vid olika tidpunkter.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)