This page in English

Forskningsprojekt

Egen kraft! - en utvärdering av Allmänna Arvsfondens särskilda utlysning Egen kraft!

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Det övergripande syftet med utvärderingen är att beskriva och bedöma värdet av de erfarenheter som redovisas i projekten och hur dessa leder till ökad kunskap inom området. I utvärderingen kommer tre dimensioner att särskilt beaktas. Den första är i vilken grad projektet har förutsättningar för att det arbete som initierats i projektet lever vidare (gäller pågående projekt). Den andra dimensionen är hur väl man lyckats initiera och bygga upp de strukturer som genererar det arbetssätt som beskrivs i projektet som medlet för att nå de uppsatta målen (processanalys). Den tredje dimensionen avser i vilken grad de tenderar att uppfylla målen eller andra resultat som ligger inom målområdet (effektanalys). Den fjärde dimensionen, slutligen, fokuserar i vilken grad målgruppen själv involverats i projekten (brukaranalys). Underlaget för utvärdering utgörs av de projekt som beviljats medel inom ramen för satsningen.

 

Finansiärer

  • Allmänna arvsfonden