This page in English

Forskningsprojekt

Samverkan mellan psykiatrin i Stockholm och fyra stadsdelsnämnder i Stockholms stad kring Samordnad Individuell Plan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Under slutet av år 2013 och första delen av år 2014 har personal vid ett antal stadsdelar inom Stockholms stad samt psykiatrin i Stockholm genomgått en utbildning i arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP). Socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Stockholm kontaktade professor Berth Danermark, Örebro universitet, för att genomföra en studie av hur samverkan förändrades i samband med utbildningen. Tre mätningar av samverkan genomfördes: före utbildningsdagarna, mellan dessa och efter genomgången utbildning. 

Finansiärer

  • Socialförvaltningen, Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Stockholm