This page in English

Forskningsprojekt

Mätinstrumentet Six-spot-step-test: validitet och reliabilitet hos för att mäta balans i gående hos personer med stroke

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Anette Forsberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

En viktig del i den sjukgymnastiska rehabiliteringen efter stroke är balansträning med målet att personerna ska bli så självständiga i sitt dagliga liv som möjligt. Det är då viktigt att det finns valida och reliabla mätinstrument som kan utvärdera träningen och som mäter den förändring som efterfrågas. Six-spot-step-test verkar vara ett kliniskt användbart instrument för att mäta balans i gående.  Testet innebär att personen ska gå i en sick-sack bana på 5 meter med sex uppritade cirklar, vid varje cirkel ska personen sparka omkull en kloss, det är fem stycken klossar. Testpersonen startar i den första cirkeln utan kloss och på kommandot ”Gå” börjar testet. Personen ska gå så fort som möjligt och testet är slut när sista klossen är omkull sparkad. En tvärsnittsstudie med mätning av postural stabilitet och gång samt upprepad mätning efter en vecka genomförs. Personer mer än sex månader efter insjuknandet i stroke informeras om studien både muntligt och skriftligt. Data insamling är pågående.

Forskare