This page in English

Forskningsprojekt

Modell för analys och uppföljning av social hållbarhet i stadsbyggnadsprojekt (MASST), Delegationen för hållbara städer (M 2011:01)

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2013 - 2014

Kontaktperson

Eva Gustavsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Boverket med flera myndigheter och organisationer, har argumenterat starkt för en ökad satsning på åtgärder för att stärka den sociala dimensionen i hållbar stadsutveckling. I de investeringsprojekt som fått ekonomiskt stöd av Delegationen för hållbara städer för att främja hållbar stadsutveckling efterlyste deltagarna ett klargörande av hur man ska tolka och i handling omsätta visionen om ”social hållbarhet”. Uppdraget var därmed att undersöka hur deltagarna i åtta pågående projekt närmat sig denna problematik, att koppla detta arbete till aktuell vetenskaplig diskussion om social hållbarhet, och att på grundval av detta kombinerade nedifrån- och uppifrånperspektiv konstruera en analysmodell med potential att användas också i framtida bruk. 

Forskare