Forskningsprojekt

Relationen människa - icke människa i en miljö och hållbarhetsutbildningskontext

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2020

Kontaktperson

Johan Öhman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingsprojekt för Nicklas Lindgren
Huvudhandledare: Johan Öhman
Biträdande handledare: Matilda Wiklund

Avhandlingens övergripande intresseområde tar sin utgångspunkt i relationen människa - djur (”icke-människa”) ur en miljö och hållbarhetsutbildningskontext. Projektet syftar till att ställa kritiska frågor om utbildningens humanistiska utgångspunkt men också om ett dikotomiskt tänkande som traditionellt gjort en uppdelning mellan antropocentrisk och biocentrisk/ekocentrisk miljöetik. Avhandlingsprojektet rör sig således inom en moralisk och etisk dimension.

En ambition med avhandlingen är att med hjälp av posthumanistiska teorier kunna erbjuda/lyfta en pragmatisk, värdepluralistisk undervisning som inte enbart söker sina svar i det mänskliga subjektet. Projektet syftar således till att synliggöra ett etiskt meningsskapande som inte enbart sätter den rationella och konceptuella förståelsen i fokus. Ett ”alternativt” etiskt meningsskapande kan istället sätta det kroppsliga och det relationella som utgångspunkt för mötet mellan människa och icke-människa.

 

 

Forskare

Forskargrupper

Forskargrupper